Sandėliavimo paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis

 29 800 m2

UAB „Geras baldų fabrikas“ Veterinarų g. 34  Biruliškių sen., Karmėlavos sen., Kauno r.

Lauko ir inžinerinių tinklų įrengimas  – vykdomas

Veikla:  užsakovo atstovavimas, statybos priežiūros vykdymas, konsultavimas

Kiti projektai