Gamybos paskirties pastato statyba

Gamybos paskirties pastato Veterinarų g. 32, Kauno r. statyba

Bendras plotas  39 000m2

Veikla: užsakovo atstovavimas, konsultavimas, statybų techninės priežiūros vykdymas, 

Darbai užbaigti 2022 m