Sandėliavimo paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis

 29 800 m2

UAB „Geras baldų fabrikas“  Kauno r.

Gamybos ir pramonės paskirties pastatas su sandėliavimo ir administracinėmis patalpomis  – vykdomas

Veikla:  užsakovo atstovavimas, statybos priežiūros vykdymas, konsultavimas

Darbai užbaigti 2019m