Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis Veterinarų g. 27, Kauno r. Statyba.

Bendras plotas 62000 m2

Veikla:  užsakovo atstovavimas, statybų techninės priežiūros vykdymas, konsultavimas

Vykdomas