Sandėliavimo paskirties pastato rekonstravimas ir paskirties keitimas į gamybos paskirties pastatą – darbai baigti 2019 metais

Veikla:  užsakovo atstovavimas, statybos priežiūros vykdymas, konsultavimas