Statinių techninis vertinimas

Veikla: Vykdome statinių techninį – defektinį vertinimą, rengiame ataskaitas