Sporto ir sveikatingumo paskirties pastato rekonstravimas pristatant priestatą Sporto g., Kaunas (Fi Clinika).

Veikla : Statybos darbų koordinavimas ir techninė priežiūra.

Plotas – 3400 m²

Užbaigta 2020 metais