Statybos darbų valdymas ir koordinavimas

Atliksime:
  • Užsakovo atstovavimą projektuojant bei statybos darbų vykdymo metu,
  • veiksmų derinimą tarp projektuotojų ir rangovų siekiant pagrindinio tikslo – optimalaus greičio, kokybės ir kainos,
  • rangovų paiešką ir atranką,
  • sutarčių su rangovais ir tiekėjais auditą, sąlygų derinimą, vykdymo priežiūrą,
  • vykdomų statybos darbų, naudojamų medžiagų nuolatinė priežiūra,
  • statybų vykdymo grafiko optimizavimą, revizavimą, derinimą bei monitoringą,
  • pasitarimų organizavimą objekte,
  • nuolatinę darbų etapų apžiūrą, fotofiksaciją ir atliktų darbų defektinį vertinimą,
  • Užsakovo informavimą apie darbų vykdymo progresą, kylančias problemas bei iškeltų tikslų įgyvendinimą.