Statybos darbų patikra ir defektinis vertinimas

Atliksime:
  • objekto kaštų skaičiavimą, kontrolinės sąmatos parengimą,
  • statybos darbų pagrindimą, atsiperkamumo įvertinimą,
  • parinktų inžinierinių sistemų tinkamumą, tikslingumą,
  • objekte atliktų statybos darbų patikrą bei sulyginimą su patvirtinta projektine dokumentacija,
  • visų projekto dalių auditą,
  • išvadų ir rekomendacijų pateikimą.